Afgelopen week las ik het boek ‘Zwerfster voor God’ van Corrie ten Boom. Zij is een overlevende van de Tweede Wereldoorlog, en heeft in de wreedste concentratiekampen gezeten. Na de oorlog is zij de hele wereld over gereisd om te getuigen van Gods liefde en vergeving, te lezen in dit boek. Meer over haar kan je lezen in deze blog of in haar boek ‘De Schuilplaats’.

Ik wil graag een fragment uit het boek ‘Zwerfster voor God’ met jullie delen. De titel van dit hoofdstuk is ‘Geborgen in Jezus’. Corrie is op dit moment in het boek zo’n 70 jaar.

 

Fragment uit het hoofdstuk “Geborgen in Jezus”

“Ellen, mijn (Corrie) nieuwe reisgenote, vergezelde mij op m’n reis naar een afgelegen zendingsveld in Mexico. Onze gastvrouw daar was een zendelinge van in de veertig. Ze was niet getrouwd. Op een avond, toen we met elkaar in haar kleine huisje zate, beleed ze haar bitterheid en wrok over het feit dat ze nooit getrouwd was. “Waarom is mij de liefde van een echtgenoot, kinderen en een thuis ontzegd? Waarom waren de enige mannen, die ooit aandacht aan me besteedden altijd al met iemand anders getrouwd?” Tot diep in de nacht sprak ze over haar teleurstellingen die haar vergiftigd hadden. Tenslotte vroeg ze mij: “Waarom bent u nooit getrouwd?” “Omdat” zei ik, “de Heer andere plannen voor me had dan een huwelijk.”
“Bent u wel eens verliefd geweest en iemand kwijt geraakt, zoals ik?” vroeg ze bitter.
“Ja” zei ik verdrietig. “Ik ken de pijn van een gebroken hart.”
“Maar u was zeker heel sterk!?” zei ze bijtend. “Goed mocht vast zijn gang gaan in uw leven.”
“O nee, eerst niet,” zei ik. “Ik heb ermee geworsteld. Ik was drieëntwintig. Ik hield van een jongen en dacht dat hij ook van mij hield. Maar ik had geen geld en hij trouwde met een rijk meisje.” (…)
Ik had toen de neiging om te gillen.
Maar ik had Jezus, en uiteindelijk ben ik naar Hem toegegaan en bad: ‘Heer Jezus, U weet dat ik voor de volle honderd procent van U ben. Ik weet niet wat U voor plannen met mijn leven hebt, maar Heer, wat die ook mogen zijn, gebruik me om uw overwinning tot in alle onderdelen waar te maken. Ik geloof dat u al mijn teleurstellingen kunt wegnemen en ook mijn verdrietige gevoelens. Ik geef mijn leven opnieuw aan U.’” (…)

Ik keek naar Ellen, mijn reisgenote. Ellen is een rijzig, knap, blond Nederlands meisje dat toen voor in de dertig was. Ze was niet getrouwd, maar kende het geheim van een evenwichtig leven. Terwijl ik geloof dat God mij al van voor mijn geboorte had voorbestemd om alleen te blijven, lag dat bij Ellen anders. Zij had niet het gevoel dat het Gods wil was dat ze alleen zou blijven. Zij voelde dat ze eenmaal, op Gods tijd, zou trouwen. Maar tot het zover was – en of dit nog één of dertig jaar zou duren – wist ik dat ze geborgen was in Jezus en dat ze die geborgenheid niet zocht in een echtgenoot of kinderen.
Ik richtte met weer tot de zendelinge. “Er zijn mensen zoals ik, die geroepen worden een ongetrouwd leven te leiden, ”zei ik zacht. “Voor hen is het altijd gemakkelijk, want ze hebben daar vrede mee. Anderen, zoals Ellen, worden geroepen om zich klaar te maken voor een huwelijk dat misschien pas later in hun leven zal plaatsvinden. Zij worden ook gezegd, want God gebruikt die tussenliggende jaren om hun te leren dat het huwelijk niet het antwoord is op het ongelukkig-zijn. Geluk wordt alleen gevonden in een tot rust gekomen verhouding tot de Heer Jezus.”
“Maar het is zo moeilijk,” zei ze, met tranen in haar ogen. “Dat is waar,” zei ik. “Het kruis is altijd moeilijk. ‘Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God’ (Kolossenzen 3, 3). Dat deel van je dat zich vastklampt aan een echtgenoot, is dood. Je kunt nu een leven leiden, waarin je met of zonder echtgenoot gelukkig kunt zijn – geborgen in Jezus alleen.”
Ik weet niet of ze me helemaal begreep, want vaak richten we onze gedachten op dat ene waarvan we denken dat het ons gelukkig zal maken – een man, kinderen, een speciale werkkring, ja zelf het werk van de Heer – en dan weigeren we een open oog te hebben voor de betere weg van God. Sommige mensen geloven zelfs zo sterk dat alleen maar dat ene hen gelukkig kan kamen, dat ze de Heer Jezus Zelf afwijzen. Geluk is niet iets wat je in een huwelijk vindt, of in werk, ook niet in werk voor de Heer, of in kinderen. Geluk vind je door geborgen te zijn in Jezus.”

 

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!