Corrie ten Boom heeft heel veel voor anderen betekend tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo bood zij Joodse onderduikers en verzetsmensen een veilige schuilplaats in een geheime ruimte in haar huis. Dit is ook nog steeds te zien in het Corrie ten Boom huis. Ze heeft haar eigen leven geriskeerd om het leven van anderen te redden. Uiteindelijk is ze verraden en in een concentratiekamp terecht gekomen.