‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven’ - Spreuken 4, 23. Laatst heb ik het boek ‘de fascinerende vrouw’ van John en Stasi Eldredge gelezen. Volgens dit boek is het belangrijkste aan jou als vrouw, jouw hart. Het...