Toen ik mijn zomervakantie ging plannen, hield ik geen rekening met deze Bijbelvers. Naast het boeken van een ticket, het regelen van een verblijf en het uitzoeken van bezienswaardigheden, vergat ik mijn tijd met God in te plannen. Dit is jammer, want alleen God biedt de ware innerlijke rust en vrede. Hetgeen we toch vaak zoeken in de vakantie. Vandaar dat ik met jou wil delen hoe ik God ben gaan betrekken in mijn vakantie.

Als de vakantie begint, dan valt mijn dagelijkse studie- en werkritme weg. Hierdoor vind ik het ook moeilijk om mijn gestructureerde gebedsleven te behouden. Echter heb ik dit wel nodig om met God verbonden te blijven en om samen met Hem vakantie te vieren. Vandaar dat het mij helpt om voor de vakantie een gebedsplan te maken. In dit plan staan voor deze zomer de volgende punten centraal.

Zegen
Persoonlijk vind ik het prettig om ’s ochtends voordat ik opsta, Gods zegen te vragen voor de dag. Ik vraag God dat alles wat ik die dag doe, gericht is op het Heilig Hart van Jezus. Dit vind ik belangrijk, omdat de bron van het hart de liefde is, die het hele lichaam van Christus doet voortbewegen. Hiermee hoop ik dat de Ware Liefde het beginpunt mag zijn van alles wat ik op een dag doe, dus ook rusten in de vakantie.

Noveen
Verder bid ik graag novenen in de vakantie. Een noveen is een reeks van negen dagen, waarop men op iedere dag een bepaald gebed bidt, voor het verkrijgen van een gunst en/of ter voorbereiding op een feestdag. Een noveen is vaak kort en krachtig, waardoor het voor mij de drempel verlaagt om te starten met gebed. Bovendien vind ik het mooi om negen dagen lang hetzelfde gebed voor één specifieke intentie te bidden. Hierdoor kan ik diepte van het gebed en de intentie beter doorgronden. Een voorbeeld van een noveen is het gebed tot de Heilige Christoffel. Hij is onder andere patroonheilige van de reizigers. Hierdoor kunnen we zijn voorspraak vragen tijdens vakanties met bijvoorbeeld het volgende gebed: ‘Heilige Christoffel, kom ons ter hulp in al onze nood en moeilijkheden zowel materiële als geestelijke en morele. Bescherm ons op al onze verplaatsingen en reizen. Help met uw voorspraak en steun de gekwetsten bij de ongelukken op de weg. Heilige Christoffel help ons te blijven vertrouwen in Jezus. Amen.’

Rozenhoedje
Ook neem ik graag mijn rozenkrans mee als ik op vakantie ga. Deze heb ik altijd in mijn tas zitten, zodat ik op ieder moment van de dag de mogelijkheid heb om een rozenhoedje te bidden. Deze zomer heb ik het bijvoorbeeld in het vliegtuig, de trein, de kerk en in de natuur gebeden. Hiermee aanschouw ik tijdens mijn vakantie, in de woorden van Johannes Paulus II samen met Maria het gelaat van Christus. Bovendien bid ik dat het rozenhoedje een stille evangelisatie mag zijn. Dat er zaadjes geplant mogen worden op de plekken waar het rozenhoedje wordt gebeden en dat de mensen die ik onderweg ontmoet worden gezegend.

Dankzegging
Ten slotte dank ik God voor de dag als ik ga slapen. Hierdoor kan ik samen met God mijn hart in vreugde laten rusten. Dit doe ik alleen in stilte of als de mogelijkheid er is met mijn vrienden/familie middels een lofprijzing. Zingen is namelijk twee keer bidden;) Op deze manier kan ik mijn vreugde en dankbaarheid met anderen delen.

Graag wil ik je uitnodigen om na te denken over de vraag hoe jouw gebedsleven er in de vakantie uitziet. Vier je samen met God de vakantie of neig je dit alleen te doen? Werkt een flexibel gebedsleven voor jou of heb je wellicht net als ik wat meer structuur nodig? Rust je alleen werelds uit of maak je ook ruimte voor de ware innerlijke rust die van God komt?

Veel liefs en Gods zegen,
Karolina

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!