Politiek, daarom houd ik ervan! 

Deel II: ethische kwesties

 

 

In een eerdere blog schreef ik over hetgeen ik van waarde acht in politieke debatten. Ik schreef over het belang van Gods Woord tijdens het debat. Ik schreef echter ook dat ik het belangrijk vind om de ander lief te hebben, ook al heeft deze persoon een hele andere mening dan ik. Hoe kun je liefde tonen aan de ander en je tegelijkertijd hard maken voor jouw standpunten en idealen? Dit is vooral de vraag als het gaat om ethische kwesties.

Het onderricht van Jezus

Laten wij kijken naar Jezus: Jezus immers ís liefde. Hoe onderricht Jezus ons? Soms gebruikt Jezus strenge woorden. Lees bijvoorbeeld hoe streng Jezus de schriftgeleerden en Farizeeën toespreekt in Mattheüs 23, 13-36. Jezus wordt soms ook boos. Zo drijft hij de handelaren de tempel uit en slaat hij de marktkramen om tijdens de tempelreiniging (Marcus 11, 15-19). Jezus onderricht echter altijd op zo’n manier, dat mensen graag naar Hem willen luisteren: ‘Want Hij onderrichtte niet zoals hun schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit’ (Mattheüs 7, 29). Zijn manier van onderricht verschilde dus met het onderricht van de schriftgeleerden. De schriftgeleerden onderrichtten niet met gezag, maar vanuit de machtspositie die zij hadden, gebruik makende van hun aanzien. Jezus onderricht echter altijd met liefde. Ook al kan Jezus soms streng klinken, Zijn liefde prevaleert door zijn onderricht heen.

Wat betekent dit voor ons? Wat jij anderen te zeggen hebt, kan soms hard klinken. Vooral als het gaat om ethische kwesties, zoals abortus en euthanasie. Liefde is niet dat je meegaat met de ander, om de ander maar tevreden te houden. Liefde kan ook streng zijn. Als jij bijvoorbeeld een vriendin hebt die een verkeerd pad bewandelt, dan ook toon je liefde door haar te laten weten dat zij vanuit jouw optiek verkeerd bezig is. Zo laat je zien dat je het beste voor haar wilt en dat je om haar geeft.

 

Standvastig blijven

Standvastig blijven is uiterst belangrijk bij ethische kwesties. Ik ben mij immers in gaan zetten in de politiek om Gods Woord te laten horen, niet om mij vervolgens neer te leggen bij de mening van de ander. Je kunt standvastig zijn, duidelijke woorden gebruiken en nog steeds respect hebben voor elkaar. Dit kun je doen door serieus te luisteren naar de ander: naar de gedachten achter zijn of haar mening. Vervolgens kun je de ander proberen te overtuigen van jouw standpunten. Met name bij ethische kwesties kun je zien dat mensen van God verwijderd zijn. Mensen breng je bij God, door liefdevol te zijn, te luisteren naar de ander, maar soms ook door middel van een beslist woord. Het is naar mijn idee een evenwicht.

 

Een besluit zonder vooruitgang

In mijn eerdere blog schreef ik ook dat ik het mooi vind om te zien hoe zoveel verschillende meningen tot één besluit kunnen komen. Bij ethische kwesties betekent een besluit echter niet meteen vooruitgang. De onderhandelingen voor een nieuw kabinet een aantal jaren geleden duurde ontzettend lang. De vier partijen kwamen er niet uit. Zo wilde de D66 meer mogelijkheden voor abortus, terwijl de ChristenUnie de al bestaande mogelijkheden wilde inperken. De partijen hebben hieromtrent besloten om tijdens hun kabinetsperiode niet te sleutelen aan de mogelijkheden voor abortus. Op die manier bleven de al bestaande mogelijkheden hetzelfde en kregen geen van de partijen hun zin. Dat is ook een besluit. Totdat je de ander kan overtuigen, blijft de situatie hetzelfde. Hierbij speelt tactiek ook een rol. Je moet immers altijd consensus bereiken. Hierbij bekijk je via welke weg je jouw standpunten het beste kunt waarmaken.

 

Gods Woord heeft altijd een stem

Het is frustrerend, wanneer het lang duurt voordat er uiteindelijk vooruitgang wordt geboekt. Het is echter goed dat er met iedere groepering in ons land rekening wordt gehouden. De zetels in de Tweede Kamer weerspiegelen de meningen van onze samenleving. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld hanteert men een ander kiesstelsel, waarbij één partij de volledige macht krijgt. Voor beide stelsels is iets te zeggen, maar ik ben blij dat in ons land christelijke partijen altijd een stem hebben. Soms is deze stem iets groter en soms iets kleiner, maar dat ligt volledig aan ons, aan hoe hard wij ons maken voor Gods Woord in de politiek!

 

“You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.”
Winston Churchill

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!