Afgelopen tijd is het waken bij abortuscentra vaak in het nieuws geweest. Onlangs mocht ik vanuit mijn lokale partijfractie mijn inzichten en ervaringen delen over het bidden bij abortuscentra. De pro-life zaak is een onderwerp dat mij aan het hart gaat. In zo’n geval vind ik het moeilijk om te zien dat mensen fel tegen mijn mening ingaan. Toch zetten deze uiteenlopende meningen over de pro-life zaak mij aan het denken over het belang van het debat: hoe kun je vreedzaam met elkaar tot één besluit komen? In deze blog vertel ik je waarom ik de politiek interessant vind en wat ik van waarde acht in politieke debatten.

 

Nederigheid

Als je naar een debat kijkt op tv, dan zie je dat sommige politici hún mening het belangrijkst vinden. ‘Mijn mening is heilig!’ lijken zij te zeggen. Ik vind het juist bijzonder om met al die meningen een compromis te bereiken. Dit betekent dat je af en toe wat moet inleveren en niet altijd jouw ideeën kan waarmaken. Dat is teleurstellend. De andere kant ervan is dat het je nederig maakt. Het laat je zien dat er andere mensen zijn met wie je rekening moet houden. Er komen mensen op je pad om je uit te dagen en je sterker te maken.

 

De ander liefhebben

Anderen overtuigen van jouw ideeën is belangrijk, maar dit is, mijns inziens, niet het enige doel van politiek. In discussies en debatten kun je elkaar proberen op andere gedachten te brengen, maar het is altijd belangrijk om te blijven praten. Helaas zie je soms in politieke debatten dat men persoonlijke verwijten naar elkaar maakt. Het is echter van belang om de persoon waarmee je praat, altijd te blijven waarderen. Probeer om deze persoon lief te hebben, zoals God hem of haar liefheeft, ondanks dat deze persoon een andere mening heeft dan jij.

 

Je kunt alleen met verschillende meningen tot één besluit komen, als je elkaars normen en waarden respecteert. Als wij accepteren dat wij niet allemaal hetzelfde zijn. Dat is een vorm van liefde. In mijn vorige blog citeerde ik de heilige apostel Paulus: ‘De liefde is lankmoedig’ (1 Korintiërs 13:4) Kortgezegd bedoelt Paulus hiermee dat je anderen liefhebt, als je accepteert dat niet iedereen hetzelfde is als jij. Dat mensen die anders denken dan jij, even waardevol zijn. Als je dat kunt accepteren, dan toon je liefde. Alhoewel je weet dat Christus de weg, de waarheid en het leven is, is het dus niet goed om anderen Zijn leer op te leggen.

 

‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
Johannes 13, 35

 

Gods Woord

Ik vind het belangrijk om in de politiek Gods Woord te laten horen. Als er zoveel meningen zijn en wij met al die meningen tot besluiten moeten komen in ons land, dan mag het Woord van God hierin niet ontbreken. Wij, leerlingen van de Heer, zijn op aarde om het Woord aan het licht te brengen.

 

‘Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!’
Mattheüs 5, 14

 

Jonge vrouw, laat je horen!

Juist wij, jonge, katholieke vrouwen, kunnen hierin ook zoveel betekenen. Man en vrouw verschillen van elkaar. Zij vullen elkaar aan. Dit is, naar mijn idee, ook van belang in het politieke domein. Vrouwen denken anders dan mannen en bekijken bepaalde onderwerpen vanuit een ander perspectief. Mannen bekijken zaken over het algemeen praktisch en rechtlijnig, terwijl vrouwen meer gevoel in de zaak leggen. Beide eigenschappen zijn waardevol. Daarom is het belangrijk dat wij onze stem ook laten horen!

 

Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door je in te zetten voor een christelijke partij op sociale media of door mee te denken in een fractie, op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau. Om Gods Woord te laten horen in de politiek en het Godsbesef bij onze medemens levend te houden, is mooi en zinvol. Door deze betrokkenheid maak je van dichtbij mee dat verschillende ideeën en meningen tot één besluit leiden. Dat is echt de moeite waard!

 

‘En Hij sprak tot hen: “Komt, volgt Mij: Ik zal u vissers van mensen maken”
Mattheüs 4, 1

 

Misschien vraag je je nu af hoe mijn blog in verhouding staat tot ethische kwesties, tot besluiten die tegen God ingaan. Jouw standpunten omtrent morele zaken lever je natuurlijk niet in. Hoe kun je je hard maken voor jouw standpunten omtrent zaken als abortus, als je ook liefde wilt tonen naar degenen met een andere mening en als je met anderen tot één besluit wilt komen? Hierover schrijf ik in mijn volgende blog. J

 

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!