Doet gebed iets? Als God van ons houdt, waarom is het dan nodig dat wij eerst iets aan Hem vragen voordat Hij het aan ons geeft? Ik bid alleen maar omdat het mijzelf een goed gevoel geeft.
Dit zijn misschien vaak gedachtes die in ons opkomen als wij bidden. Dat is normaal… Het laat zien dat je nadenkt over gebed.

Bidden is praten met God en luisteren naar Hem
Bidden is belangrijk om onze relatie met onze beste Vriend te onderhouden! Als je iemand wilt leren kennen dan zorg je er voor dat je met diegene afspreekt, samen kletst en dingen onderneemt. Zo is het natuurlijk ook met God. Om te ontdekken wie Hij is kunnen we met Hem kletsen, oftewel bidden. Hij wil graag van jou horen wat jou bezighoudt, en je mag Hem alles vertellen. Het is belangrijk om hiervoor dus tijd te nemen. Vertel Hem alles, en luister naar Hem. Want Hij zal, op verschillende manieren terug praten (Lees hier hoe Hij tot jou spreekt). En zo kan je ontdekken wat Hij in petto voor jou heeft om gelukkig te worden!

Bidden is als whatsappen met God. Bij God werkt het internet altijd. Er zijn nooit storingen. Hij zal je appjes dus altijd binnenkrijgen en méteen lezen (er zijn meteen twee blauwe vinkjes). Maar, onze internetverbinding werkt niet altijd perfect, waardoor wij Zijn antwoorden nog niet binnenhalen. Door bidden kunnen we deze verbinding vanuit ons steeds sterker en constanter maken.

Werkt bidden echt?
Maakt bidden echt een verschil? Want als God alles onder controle heeft, dan kunnen wij hier toch geen invloed op hebben met ons gebed?

Als eerste, bidden werkt niet als een frisdrank automaat. God is een machine waar je een muntje in gooit (gebed) en dan komt er een flesje cola uitrollen (datgene wat jij wilt). Nee, zo werkt het niet.
Bidden werkt vaak als het neerzetten van dominosteentjes. Elk gebed is een steentje en op Gods tijd vallen alle steentjes om en veroorzaken ze een mega effect! Waar jij misschien al zo lang voor had gebeden. Denk hierbij aan het verhaal van de Heilige Monica, wat je in deze blog kunt lezen.
Gebed kan je vergelijken met een stoplicht. Rood licht: Soms antwoord God op ons gebed met ‘nee’. Waarom? Omdat Hij een beter plan voor ons heeft. Onze houding is dan: vertrouwen. Oranje licht: God zegt “ja, maar nu is het nog niet de tijd”. Wij mogen dan een houding hebben van vertrouwen, volharding en geduld. Groen licht: God zegt direct ‘ja’, ons gebed wordt meteen verhoord, en wij mogen dan antwoorden in dankbaarheid!

God is de oorzaak van al het goede. Maar dit betekent niet dat hij ons aanstuurt als robots. God heeft ons een vrije wil gegeven, waarmee Hij ons mede verantwoordelijk maakt. Met deze vrije wil kunnen wij mee werken met Gods plan, of er tegenin werken. Door te bidden kunnen wij een secundaire (instrumentele, tweede, gedelegeerde, afgevaardigde) oorzaak zijn. Het is een manier om mee te werken met Gods wil. Zo werken wij mee met Gods wil als wij besluiten om iemand te helpen op straat, om een arm persoon geld te geven, en wanneer we bidden. We veranderen dus niet Gods wil, maar door te bidden kunnen we helpen om Gods wil te vervullen. Dus, wanneer je bid, ben jij ook een meewerkende oorzaak! “Door aan ons te vragen om voor elkaar te bidden, heeft God aan ons de waardigheid doorgegeven om ook oorzaken te zijn!” (Blaise Pascal). God is dus niet een dictator, maar een Vader, die samen met ons wil werken. Dit betekent niet dat alles wat je bidt ook Gods wil is. Soms krijgen we datgene waarvoor we bidden. Soms krijgen we niet wat we willen. Dit is omdat elke persoon een vrije wil heeft, en mensen zijn dus vrij om geweld te verkiezen boven vrede…
“Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben.” (Romeinen 8,28)

Voorbeelden dat bidden écht werkt
In de bijbel en uit ons dagelijks leven vinden we veel voorbeelden van de effectiviteit van gebed. Hierbij een aantal:
– Je kent misschien het verhaal van Zacharias en Elisabeth. Zij waren beiden al erg oud en hadden geen kinderen. Hiervoor hadden zij altijd gebeden. Op een dag, toen ze al bijna 100 waren en menselijker wijs onvruchtbaar waren zei een engel tot Zacharias “Vrees niet Zacharias, want uw bede is verhoord; uw vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken, die gij Johannes moet noemen.”(Lucas 1,13) En inderdaad, 9 maanden later beviel zij van een zoon!
“Elia bad met aandrang dat het niet zou regenen, en er viel geen regen op het land, drie jaar en zes maanden lang. Hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht voort.” (Jakobus 5, 17)
– De Heilige Monica had een zoon, Augustinus. Hij had een losbandig leven, woonde samen en hield er rare ideeën op na als het ging om God. Jarenlang bad zij zonder ophouden, dat hij zich zou bekeren. En, na vele jaren werd haar gebed verhoord, bekeerde hij zich en uiteindelijk is Augustinus een Heilige en Kerkvader geworden. (Lees hier meer over haar verhaal en volharding)

Praktische tips
Gebed is net zo belangrijk voor onze ziel, als lucht (co2) voor ons lichaam! We hebben gebed nodig om in contact te blijven met God. Een aantal praktische tips om bidden onderdeel van je dag te maken!
– Zeg “hallo!”. Wanneer een vriend(in) de kamer binnenkomt is het eerste wat je zegt hallo, of je geeft een hand/kus ter begroeting. In gebed kan je hier ook mee beginnen, om echt in Gods aanwezigheid te komen.
– Wees jezelf en wees eerlijk! Vaak denken we dat we alleen maar mooie en moeilijke woorden moeten gebruiken, en dat heiligheid niet voor ons bereikbaar is. Maar het enige wat God vraagt en waarvoor Hij ons heeft geschapen, is om met Hem in relatie te zijn en van Hem te houden. Kom naar Hem zoals je bent. Laat je door Hem vormen! Jezelf zijn betekent ook eerlijk zijn: als een goede vriend aan je vraagt hoe het met je gaat, zal je hem eerlijk antwoorden: ook als het niet lekker met je gaat. Je kunt hem vertellen over je teleurstellingen en frustraties. En als er iets niet goed zit tussen jullie, zullen jullie daar waarschijnlijk over praten. Zo ook met God: je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent bij Hem. Zelfs als je teleurgesteld bent in Hem, boos op Hem, mag je dit naar Hem uitspreken en mag dit er zijn: God kan hier wel mee omgaan!
“I have not the courage to force myself to seek beautiful prayers in books; not knowing which to choose I act as children do who cannot read; I say quite simply to the good God what I want to tell Him, and He always understands me.” St. Thérèse of Lisieux.
– “Leer ons om te bidden” (Lukas 11,1). Dat is wat wij, net als de apostelen, aan Jezus mogen vragen. Toen de apostelen het vroegen kregen ze het “Onze Vader” als gebed.
Als zelfs de apostelen Hem vroegen hoe ze moesten bidden, hoeveel meer moeten wij dit dan wel niet vragen! En vergeet hierbij niet, “Vraagt en u zal gegeven worden” (Matteüs 7,7).
– Plan je gebed in.
Door de drukte van de dag vergeten we snel het gebed. Daarom is het goed om het, net als je maaltijden, in je dagelijkse routine in te bouwen. Dit hoeft niet lang te zijn. Wees vooral realistisch in het plannen! Al zeg je even kort na/voor elke maaltijd tegen God waar je dankbaar voor bent. Dan heb je wel weer tijd met Hem doorgebracht en gebouwd aan de vriendschapsrelatie! Net zoals je soms een van je ouders of vrienden even opbelt voor een korte update. Praktische tip: zet een herinnering in je telefoon! En als je graag voor andere personen bid, kan de app “Prayermate” behulpzaam zijn voor het opslaan van al je intenties.
Betrek God bij al je activiteiten: Na wisseling van elke activiteit kun je het volgende doen: (1) danken voor wat je hebt gedaan; (2) Sorry zeggen voor datgene waarin je God niet liefhad/diende; (3) vragen om een gunst/genade voor de rest van de dag.
Maak een gebedsplek: het helpt om een vaste plek te hebben voor je gebed. Maak een hoekje met een kruisbeeld, een afbeelding van Maria, etc. Of ga in een lekkere stoel zitten. Een vaste plaats voor het bidden kan je helpen om (1) goed te concentreren op je gebed; (2) om er aan te worden herinnerd als je de plek ziet.
Trek je terug op een stille plaats, waar je niet gestoord wordt. Zo kan je echt even concentreren, stil worden en luisteren naar God.
Houd het levend! Praat dagelijks met Hem zoals je met je familie/vrienden praat. Net zoals de bloemen telkens vers water nodig hebben, zo hebben wij het gebed telkens weer nodig!

Beloftes over Gebed

“Al wat gij in vertrouwvol gebed zult vragen, zult gij verkrijgen.” Matteüs 21,22

“Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan.” Lucas 11,9

“Schuift al uw zorgen op Hem af, want Hij heeft zorg voor u.” 1 Petrus 5, 5.

Meer over gebed

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!