Twee grote voorbeelden voor mij van sterke vrouwen: een goede vriendin uit de VS en natuurlijk Mama Maria!

“Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat die van koralen ver te boven.” (Spreuken 31,10)
In deze Bijbeltekst worden de eigenschappen van een sterke vrouw beschreven. Zij is ijverig, staat altijd klaar voor anderen, is altijd bezig, luistert naar iedereen, is zorgvuldig, krachtig, etc. Deze vrouw, zoals beschreven in deze tekst, lijkt mij gewoon té perfect, té ondernemend. Als ik het lees dan is het eerste wat ik denk: “Dit kan ik niet. Zij is altijd maar bezig, zorgend en neemt nooit een momentje voor zichzelf. Als ik niet ben zoals zij dan faal ik, en ben ik niet een vrouw zoals God van mij verwacht.” Ik heb het over de vrouw die beschreven wordt in de Bijbel in Spreuken 31. Al langer heb ik moeite met deze tekst, waarin een sterke vrouw wordt beschreven. Gelukkig hebben we op de retraite van Pure Womanhood een duidelijke uitleg gehad over deze tekst en ben ik mij bewust geworden dat ieder van ons juist mag streven naar dit mooie voorbeeld. Want, het staat niet in de Bijbel om ons te ontmoedigen, maar juist om te bemoedigen.

Dus, hierbij 4 eigenschappendie ons helpen om een sterke vrouw te worden:

 1. Zij is ijverig
“Een luie hand brengt armoede, maar ijverige handen maken rijk.” (Spreuken 10,4)
Dit betekent dat zij doet wat God op dat moment van haar vraagt. Ik heb zelf de neiging om hieruit te concluderen dat ik nooit stil mag zitten, nooit mag ontspannen. Maar dat is dus niet waar. Het gaat er niet om dat ik altijd maar bezig ben met dingen doen. Het gaat er om dat ik doe wat mijn specifieke roeping is. Dit kan ik alleen maar weten door te luisteren naar Gods plan specifiek voor mij. Je kan het zien als: zij is actief, maar niet reactief. Zij doet dus niet datgene wat men van haar verwacht, maar alleen wat God van haar verwacht.
Hoe? Vraag jezelf af: doe ik dit omdat men dit van mij verwacht, of omdat ik denk dat God dit specifiek van mij vraagt? En, probeer af en toe net iets meer te doen dan dat je zelf zou doen.

 2. Zij is een vrouw van gebed
“Een vrouw die de Heer vreest, moet geroemd worden.” (Spreuken 31,30)
Zij is een waakzame vrouw en onderhoudt een relatie met Jezus. Het helpt mij om altijd te herinneren dat we hier op aarde op bedevaart zijn, en dat alles gericht is op datgene wat hierna komt, op de Hemel. We worden geroepen om waakzaam te zijn op elk moment, om voorbereid te zijn om Jezus te zien. (neem als voorbeeld de vijf verstandige en domme bruidsmeisjes, zie Mt. 25,1-13
Hoe? Breng élke dag tijd in gebed door. Het helpt om vaste momenten in te bouwen, om trouw hier aan te kunnen blijven.

 3. Zij is gericht op anderen
“Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde.” (Spreuken 31,20)
Zij is iemand die weet hoe zij zichzelf opzij zet, om anderen te helpen. Als vrouw kunnen we soms de neiging hebben om veel aandacht te schenken aan onszelf (tenminste, ikzelf vind dat heel herkenbaar). Voor ons vrouwen zijn onze gedachten vaak een droomwereld, en is het dus kunst om te leren om rationeel te zijn, om uit onze eigen wereld te stappen en om ons te richten op God en anderen.
Hoe? Leer jezelf kennen: wat zijn momenten dat ik veel in mijn eigen hoofd zit? Hoe kan ik mezelf op deze momenten uit mijn hoofd krijgen en me beter richten op anderen (bijvoorbeeld op familie en vrienden)?

 4. Zij is afhankelijk en daarom sterk
Een sterke vrouw is iemand die beseft dat alles van God komt. We ervaren allemaal zwaktes. En wat ons kan blokkeren om een sterke vrouw te worden is wanneer we deze zwaktes op eigen kracht proberen op te lossen. Onze zwaktes mogen ons er juist aan herinneren dat we helemaal en alleen afhankelijk zijn van God. Een sterke vrouw doet het niet op eigen kracht, maar zij zegt voortdurend ‘ja’ tegen God, zij is trouw aan Hem en zij vertrouwt op Hem.
Hoe? Elke ochtend herinner ik mijzelf eraan dat alles alleen door Hem mogelijk is. “Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft” (Filippenzen 4,13). Deze tekst neem ik de hele dag door mee. ’s Avonds kijk ik hierop terug en bedenk ik mij: probeerde ik het zelf of probeerde ik het vanuit Gods kracht?

Dus, deze sterke vrouw die beschreven wordt in Spreuken 31 mag een voorbeeld voor ons zijn. Wij zijn nog lang niet zoals zij is (dan zouden we al lang heilig zijn). En, wij kunnen deze deugden dus ook niet op eigen krachten verwerven. Wij mogen ons beste beentje voorzetten, en daarbij vertrouwen op Hem, en het door Zijn kracht doen! Wij mogen zwak zijn en daarin zijn we juist sterk (zie no. 4). Hoe dan?

“Bid alsof alles van God afhangt en werk alsof alles van jou afhangt.” (H. Augustinus)

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!