Ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de Waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze’ – 1 Korintiërs 13, 6-7.

In deze Waarheid mogen we vreugdevol de komst van onze Heer Jezus Christus vieren, Zijn geboorte, de Eucharistie en uiteindelijke Zijn wederkomst. Hier mogen we onszelf altijd in verheugen. Dit is echter niet altijd makkelijk. Onze menselijke kant heeft namelijk de neiging om onszelf te verheugen in het aardse, bijvoorbeeld in onze vrijheid om te gaan en staan waar we maar willen. Deze aardse vrijheid die we altijd hebben gekend is de afgelopen tijd wereldwijd veranderd. Desondanks laat deze blog je zien dat je altijd vrij bent in Christus en dat deze ware vrijheid onveranderbaar is.

Vrij van tijd

Menselijkerwijs betekent vrijheid vaak voor ons een gaatje in de agenda, waarbij we even geen verplichtingen hebben. We herkennen allemaal uitspraken zoals ‘heerlijk een vrije dag,’ ‘even vrij van de kinderen,’ of ‘eindelijk vrij van tentamens.’ Dit suggereert echter dat we voorwaardelijk vrij zijn, maar is dit de vrijheid die God bedoeld heeft? Volgens Fr. Mark-Mary is vrijheid een interne realiteit, die niet afhankelijk is van externe omstandigheden. De Heilige Johannes Paulus II zei dan ook: ‘al mijn tijd is vrij!’ ofwel je bent vrij in je werk, je studie, als je ziek bent, in de gevangenis, in je huwelijk, in een klooster en ga zo maar door.

Vrij als persoon

Als persoon ben je vrij in Christus vanwege Zijn geboorte. Paulus schreef:

‘Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat Hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat we de rang van zonen zouden verkrijgen. En het bewijs dat ge zonen zijt: Hij heeft de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader! Je bent dus niet langer slaaf maar zoon; en als je zoon bent, dan ook erfgenaam door toedoen van God.’ (Galaten 3, 4-7).

Vanwege deze Bijbeltekst kon Johannes Paulus II zeggen dat al zijn tijd vrij was. Hij wist namelijk wie zijn Vader was en wij hijzelf was. Met andere woorden: vrijheid is de vrucht van de identiteit van wie je Vader is en wie je zelf bent. En jij bent een dochter van God.

Vrij van zonden

Als dochter van God ben je zo kostbaar en waardevol dat Christus voor jou is gestorven. Zijn bloed heeft je bevrijd van de slavernij van de zonden. ‘De zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade’ (Romeinen 6, 14). Deze genade heeft God ons geschonken zodat we God zouden liefhebben en dienen. Helaas ben ook ik hier beperkt in. Ik ben bijvoorbeeld nog niet vrij van onder andere keuzestress. Hierdoor kan ik gaan piekeren, raak ik zelfgericht, en heb ik uiteindelijk minder aandacht voor God en mijn naasten. Een regelmatige biecht helpt me om stapje voor stapje hier steeds meer van los te komen.

Vrij door Maria

‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.’ Deze woorden van de Heilige Maria laten zien dat ze een voorbeeld is in het dienen van God. Vandaar dat ik je uitnodig om deze woorden in gebed te overwegen en regelmatig uit te spreken. Neem hiervoor de tijd want gebed is de belangrijkste sleutel tot de ware vrijheid in Christus. Houdt dit vast, want ondanks de donkere tijden op aarde zorgt het gebed voor een licht aan de hemel. Dit zal ons naar het kindje Jezus leiden.

Liefs en Gods zegen, Karolina

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!