Over 8 dagen is het 8 december. In onze Kerk vieren we dan een groot feest: het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. Dit is zo’n groot feest, dat we het vaak 9 dagen voorbereiden. Net zoals we Kerst met Advent voorbereiden, Pasen met Vastentijd, heeft het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis 9 dagen voorbereidingstijd. Waarom is dit zo’n groot feest? Daar kunnen we gedurende deze 8 dagen achter komen door ons erin te verdiepen. Dit kunnen we doen door een noveen te bidden (die eigenlijk gisteren begon, maar we kunnen gisteren nog even inhalen, of gewoon vanaf vandaag inhaken), maar ook op andere manieren kunnen we ons op dit feest voorbereiden. Door bijvoorbeeld proberen iedere dag de Rozenkrans te bidden,of een deel daarvan. Er zijn ook mooie litanieën die alle namen van Maria opnoemen; dit laat je beseffen wie zij allemaal is en waarvoor zij er is! Of even een bloemetje brengen bij Maria. Ook door het Sacrament van de Biecht te ontvangen maken we ons hart weer schoon voor dit feest.

Het leuke is dat de voorbereidingen voor Kerst inhoudelijk heel goed samenvallen met de voorbereidingen voor Maria Onbevlekte Ontvangenis. Dit feest gaat er namelijk over, dat Maria al vanaf haar geboorte is voorbereid op de komst van Jezus: ze is immers zonder erfzonde belast, al vanaf het moment van haar conceptie. Het is logisch, dat zij al zó lang van tevoren klaargemaakt werd om Jezus te kunnen ontvangen.
Oei, maar wij hebben nog maar 3 weken voordat Jezus komt! En wij hebben veeeel meer voorbereiding nodig dan Maria! Laten we dus niet stilzitten deze Advent, maar laten we ons heel bewust gaan voorbereiden op de komst van Jezus. Hij komt in de wereld, maar Hij komt ook in ons. We willen ons dus vooral vanbinnen opfrissen voor de komst van de Heer.

De eerste zondag van de advent staat in het teken van de Hoop. De eerste kaars op de krans symboliseert ook de Hoop. Jezus brengt ons in de donkere tijd hoop, op redding, op het Eeuwig Leven, op onvoorwaardelijke Liefde. We beseffen ons vaak niet dat we redding nodig hebben, zeker niet in tijden dat het allemaal goed gaat met ons. Laten we dus de eerste week van de Advent ons speciaal richten op Jezus die onze Hoop is. De hoop is namelijk iets prachtigs dat wij als Christenen bezitten. Wat ons ook gebeurt, niemand kan ons de Hoop afnemen. Radeloos worden, of hopeloos, hoeft nooit. Jezus is namelijk al voor ons gestorven, Hij heeft het Offer volbracht, Hij heeft al gewonnen! Wat kan ons nog gebeuren, als we aan Zijn zijde staan?

In de link hieronder staat een leuke quiz (in het Engels) over hoeveel je weet over de Advent. Ik ben een advent amateur, oeps….Ik kan nog veel leren over de Advent! Gelukkig heb ik nog 3 weken, waarin ik mijn best ga doen om me zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van Christus.

Can You Ace An Advent Quiz Designed For Catholic Kids?

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!