Een speciale Kerstblog van Regina!

 

Het Kerstverhaal is een van de bekendste verhalen uit de Bijbel. De Aartsengel Gabriël, de Maagd Maria, Jozef, het kindje Jezus, de herders en de wijzen, het zijn allemaal bekende personages. Omdat ik het Kerstverhaal zo goed ken spring ik soms over details heen als ik het opnieuw lees. Deze advent werd ik even tot stilstand gebracht bij de herders en de wijzen. Wat kunnen we van hen leren? 

 

Hemelse tekenen ontcijferen

Ik werd dit jaar geraakt door de Hemelse tekenen die de herders en de wijzen zagen na de geboorte van Christus. De herders die in een veld in de buurt van Bethlehem ’s nachts aan het waken waren bij hun kudde zagen plots een engel, die zei: “En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.” (Lucas 2, 12). De wijzen uit het verre Oosten, die zich over het algemeen veel bezighielden met astrologie of sterrenkunde, zagen een ster: “En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan.” (Matteüs 2, 9b). De herders zagen een engel, de wijzen een ster. Dat zette me aan het denken, waarom juist die tekenen? De herders waren als Joden bekend met de verhalen over de verschijningen van engelen. Als God hen het teken van de ster zou hebben gegeven zouden ze er misschien niet veel acht op hebben geslagen. Hetzelfde geldt voor de wijzen, die als heidenen de engel misschien wel niet zouden hebben herkend. Ze herkenden wel duidelijk het teken in de sterren, want die bestudeerden ze vaak. God gaf zowel aan de herders als aan de wijzen een persoonlijk teken dat voor hen niet te missen was! Besef ik me wel voldoende dat God ook tot mij spreekt op een manier die voor mij niet te missen is?

 

Vertrouwen

Iets anders dat me raakt is het vertrouwen dat de herders en de wijzen hebben in het plan dat God hen openbaarde. Ze zijn niet bezig met alle mitsen en maren. De wijzen hadden best ontmoedigd kunnen raken door de lange reis die ze moesten maken om de ster te volgen. Maar niets is minder waar, want we lezen: “Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.” (Matteüs 2, 10). Ook de herders zaten er misschien wel helemaal niet op te wachten om met hun hele kudde midden in de nacht op pad te gaan door de wildernis, niet goed wetende waar ze terecht zouden komen. Maar ook zij raken niet ontmoedigd, want we lezen dat ze zeiden: “Komt, laten we naar Bethlehem gaan om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.” (Lucas 2, 15b). Ze haastten zich er zelfs heen!

 

Gods plan voor mij

Vertrouw ik op Gods plan voor mijn leven, dat hij mij écht gelukkig wil maken? Geloof ik dat hij me zal wijzen zoals hij de herders en de wijzen uit het Oosten de weg wees? Vertrouw ik erop dat God tot me spreekt op een manier die voor mij duidelijk is, als ik maar luister?

Of we nu nadenken over een nieuwe baan, overwegen welke studie we moeten gaan doen, op zoek zijn naar een plek om te wonen, of op een andere manier overwegen waartoe God ons roept… Laten we net als de herders en de wijzen vertrouwen op Gods tekenen. Laten we Hem volgen, wetende dat Hij ons zal vervullen met overgrote vreugde. Zalig Kerstfeest!

“Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.” (Lucas 2, 14)

 

Bronnen

Afbeeldingen: https://www.bradi-barth.org/

Thomas van Aquino, Summa Theologiae, Tertia Pars, Quaestiones 36 (https://www.newadvent.org/summa/4036.htm)

 

 

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!