Lieve lezeressen,
Ik ben in de Bijbel een prachtig verhaal tegen gekomen over een ontzettend sterke vrouw, Susanna, die opkwam voor de waarheid, en ze ging zo ver dat ze zelfs liever dood zou gaan dan geschonden voor God te moeten komen. Het is een vrij lang verhaal, ik zal het hier een beetje verkort neerzetten, maar ze is een prachtig voorbeeld voor ons vrouwen!

Lang geleden woonde er in Babel een man die Joakim heette. Zijn vrouw was Susanna; zij was buitengewoon mooi en vroom. Joakim was zeer rijk en bezat een park, dat naast zijn huis lag. Bij hem kwamen de joden samen, omdat hij de aanzienlijkste man onder hen was. Nu waren er twee oudsten van hen dat jaar als rechters aangesteld. Ze waren voortdurend in het huis van Joakim, waar zij allerlei rechtszaken oplosten. Zij waren het over wie de Heer gezegd heeft: ‘De goddeloosheid is in Babel begonnen, bij hen die rechters waren en voorgaven het volk te besturen.’ Iedere middag, als het volk vertrokken was, ging Susanna wandelen in het park. De twee oudsten sloegen haar dagelijks gade en een hartstochtelijke begeerte kwam in hen op. Zij smoorden de stem van hun geweten, wendden hun ogen af van de hemel en dachten niet aan de dreiging van de rechtvaardige straffen. Dagelijks zochten ze ijverig naar een gelegenheid om haar te ontmoeten. Ze bespraken samen de tijd, waarop ze haar alleen konden treffen.  
Terwijl zij naar een geschikte dag uitzagen, ging Susanna, vergezeld van twee dienstmeisjes, volgens haar gewoonte weer het park in. En omdat het warm was, wilde zij een bad nemen. Er was niemand – behalve de twee oudsten die zich hadden verscholen en haar begluurden. Susanna zei dus tot de dienstmeisjes: ‘Ga olie en balsem halen en sluit de poort van het park, dan ga ik een bad nemen.’ Zodra zij weg waren, kwamen de twee oudsten tevoorschijn en liepen op haar toe en zeiden: ‘Susanna, de poort van het park is gesloten en er is niemand die ons ziet; we branden van begeerte naar je! Wees ons daarom ter wille en heb gemeenschap met ons, anders zullen we tegen jou getuigen, dat er een jongeman bij je was en dat je daarom de dienstmeisjes had weggestuurd.’ Susanna antwoordde hierop: ‘Liever val ik onschuldig in uw handen dan te zondigen tegen de Heer.’  
Toen de oudsten vervolgens hun verhaal deden, geraakten de bedienden in grote verlegenheid, want zoiets was nog nooit van Susanna verteld. De volgende dag moest Susanna, volgens de wet, voor het volk verschijnen om ter dood gebracht te worden. Terwijl de twee oudsten voor het volk gingen staan en hun handen op haar hoofd legden, blikte Susanna schreiend op naar de hemel, want in haar hart bleef zij vertrouwen op de Heer. Toen gaven de oudsten hun verklaring, dat Susanna de dienstmeisjes had weggestuurd, de poorten had gesloten en dat er vervolgens een jongeman naar haar toe kwam, die zich schuil had gehouden, en bij haar kwam liggen. De vergadering geloofde hen, gezien zij de oudsten van het volk waren, en veroordeelde Susanna ter dood. Toen riep Susanna met luide stem: ‘Eeuwige God, die het verborgene kent en alles reeds weet, voordat het gebeurt, Gij weet dat ze een vals getuigenis tegen mij hebben afgelegd; en ofschoon ik niet gedaan heb hetgeen ze mij boosaardig ten laste leggen, moet ik toch sterven.’ De Heer verhoorde haar gebed.  
Terwijl zij werd weggeleid, gaf God een jongeman, Daniël geheten, een heilig besluit in. Deze jongeman riep met luide stem: ‘Zijn jullie niet goed wijs, zonen van Israël? Veroordelen jullie een dochter van Israël zonder nader onderzoek en kennis van zaken? Ga terug naar de rechtszaal, want dezen hier hebben een vals getuigenis tegen haar afgelegd.’ Daarop ging al het volk haastig naar de rechtszaal terug. Daar zeiden de oudsten tot Daniël: ‘Neem plaats in ons midden en deel ons je bedoelingen mee, want God heeft je het gezag van de ouderdom verleend.’ Toen zei Daniël: ‘Zonder ze van elkaar af, en dan zal ik ze aan een individueel verhoor onderwerpen.’ Ze werden dus van elkaar gescheiden. Daniël riep vervolgens een van de twee oudsten bij zich en zei: ‘Je bent in boosheid vergrijsd, maar nu krijg je de straf voor de zonden die je bedreven hebt. Welnu, als je haar op heterdaad betrapt hebt, zeg dan: onder wat voor een boom heb je ze samen gezien?’ Hij antwoordde: ‘Onder een mastiekboom.’ Daniël hernam: ‘Die prachtige leugen kost je je kop!’ Toen liet hij de andere oudste voor zich komen en zei tot hem: ‘De schoonheid heeft je verleid en de hartstocht heeft je hoofd op hol gebracht. Welnu, onder wat voor een boom heb je ze samen gezien?’ Hij antwoordde: ‘Onder een steeneik.’ Daniël hernam: ‘Ook jij hebt door deze prachtige leugen je kop verspeeld!’ Hierop barstte heel de vergadering los in luid gejuich en met loofde God, die redt wie op Hem vertrouwt. En nu Daniël met hun eigen woorden bewezen had dat de twee oudsten een vals getuigenis hadden afgelegd, keerde het volk zich tegen hen en overeenkomstig de wet van Mozes voltrokken ze aan de oudsten de straf die zij in hun boosheid hun naaste hadden toegedacht: ze werden ter dood gebracht. Zo werd die dag een onschuldige van de dood gered.  

Wauw, wat een vertrouwen had Susanna dat God een oplossing voor haar zou voorzien, en wat een moed om niet voor de nare valstrik van die mannen te vallen! En zo zie je, dat God haar gebed verhoord heeft. Ook aan Daniël mogen we trouwens een voorbeeld nemen, want ook hij heeft zich laten leiden door de stem van God en is niet bang geweest om zijn stem te verheffen voor het volk. Hij was nederig genoeg om God te gehoorzamen, met het risico dat hij misschien niet gelijk had, en voor gek zou worden verklaard. Maar hij koos er toch voor om naar God te luisteren, waardoor hij een onschuldig mensenleven heeft gered, en bovendien ervoor heeft gezorgd dat hij en Susanna een sterke getuigenis konden zijn voor iedereen die bij hen was. Het verhaal is te vinden in Daniël 13.

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!