WIE?
De heilige Moeder Teresa van Calcutta is geboren te Macedonië in 1910 en gestorven in 1997 te Calcutta. Haar feestdag is op 5 september.

WAAROM HEILIG?
Moeder Teresa treed als 17-jarige in bij de orde van Onze Lieve Vrouw van Loreto in Ierland. In Calcutta ontdekt ze dat ze geroepen is om te werken met de allerarmsten van de maatschappij. Ze sticht daarom een nieuwe congregatie: de Missionarissen van Naastenliefde. Zij en haar Zusters leven in de grootste armoede, te midden van de armen in de sloppenwijken.

De congregatie is snel gegroeid. Over de hele wereld zijn huizen en veel jonge meisjes sluiten zich nog steeds aan bij het werk van Moeder Teresa.

Moeder Teresa kent in haar leven een grote geestelijke duisternis.  Meer dan 40 jaar lang heeft ze het gevoel dat God haar niet meer wilt, ze voelt zich alleen gelaten. Ze verlangt naar Hem, maar het lijkt of Hij weg blijft… Ondanks dit blijft ze toch altijd op Hem vertrouwen.

Op 5 september 2016 werd ze door Paus Franciscus heiligverklaard.

PATRONES VAN?
Moeder Teresa is de patroonheilige van de Wereldjongerendagen. Ook kunnen we haar altijd om gebed vragen als we zelf een geestelijke duisternis ervaren; als we niet voelen dat God er is.

GEBED
Heer, maak ons waardig om onze medemensen te dienen,
die overal ter wereld leven en sterven in armoede en honger.
Geef hun heden, door onze handen, hun dagelijks brood;
en door onze begrijpende liefde vrede en blijdschap.
Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede,
dat waar haat bestaat, ik liefde mag zaaien,
waar onrecht heerst de geest van vergeving,
waar men in tweedracht leeft, eensgezindheid;
dat waar men dwaalt, ik waarheid mag brengen
en waar men twijfelt geloof; licht in duisternis mag brengen
en blijdschap waar droefenis heerst.
Heer, laat mij liever trachten te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
lief te hebben dan bemind te worden.
Want wie zichzelf verliest, zal vinden;
door te vergeven, wordt men vergeven;
door te sterven, ontwaakt men tot eeuwig leven.
Amen.

Klik hier om een video over de heilige Moeder Teresa te bekijken.
Klik hier om een animatievideo te bekijken.

Bron levensverhaal
Bron gebed

 

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!