Misschien heb je in de kerk, bij huwelijksvoorbereiding, bijbelcursussen, wel eens de term gehoord “theologie van het lichaam”. Het klinkt als een mysterieuze en ook mooie term. Maar wat het precies inhoudt..?

Wat is theologie van het lichaam?
Dus wat betekent dat eigenlijk, “theologie van het lichaam”? De theologie van het lichaam (TvhL) gaat om het volgende: het onzichtbare (God) wordt zichtbaar door het fysieke (het lichaam). Alle menselijke liefde, die uitgedrukt wordt door ons lichaam, wijst naar Gods liefde!

Het gaat om de vraag: Wat betekent het om een persoon te zijn, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis? Het geeft een uitleg van de eenheid tussen ziel en lichaam, tussen man en vrouw en tussen God en de mens.

De TvhL is het werk van Paus Johannes Paulus II, die een enorme Bijbelstudie heeft gedaan. Hij had een groot filosofisch inzicht over de menselijke liefde in het plan van God. Vervolgens heeft hij elke woensdag op de audiënties catecheses gegeven, die later zijn opgeschreven en gepubliceerd onder de naam “theologie van het lichaam”.

Menselijke Liefde
Dankzij de TvhL begrijpen we dat man en vrouw niet alleen lichamen zijn, maar ook tekens van Gods Liefde. Denk bijvoorbeeld aan een sacrament; dit is ook een zichtbaar teken van een onzichtbare realiteit. Zo is Gods liefde voor ons onzichtbaar, maar maakt God deze zichtbaar door het lichaam van man en vrouw, door de menselijke liefde! Gods liefde is vruchtbaar en levengevend. Onze menselijke liefde is hier een afbeelding van: onze liefde is ook vruchtbaar en levengevend.
Wij zijn gemaakt uit Liefde, voor Liefde, om de Liefde in de zichtbare wereld (de wereld om ons heen) te brengen.

Onze eerste roeping: Wees een zelfgave
De TvhL laat zien wat onze eerste roeping is: om een zelfgave te zijn. God heeft aan ons de taak toevertrouwd om onszelf in liefde te geven aan Hem en aan anderen. Wanneer wij een zelfgave van onszelf maken, dan lijken we veel op God. God is in zichzelf een zelfgave: de Drie-Eenheid, waarin de Drie Personen zichzelf eeuwig in Liefde aan elkaar geven.

Om dit allemaal te kunnen begrijpen en uitleven zijn er drie waarheden die het iets concreter maken, die we kunnen beschouwen en geloven:

1. Het lichaam is heilig

Sommige mensen groeien op met het idee dat onze lichamen op een bepaalde manier vies zijn, dat onze verlangens altijd slecht zijn en dat seks een beschamend plezier is. Hierbij vergeten we dat het God zelf is die ons een lichaam geeft en die verklaart dat ze “heel goed” zijn (Genesis 2,31). Gods eerste gebod is niet een “gij zult niet”. Zijn gebod is een vreugdevolle en levensbevestigende uitroep om “vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen”! (Genesis 2, 38)

Ons lichaam is heilig, uniek! Het is één met onze ziel. Het lichaam is niet slechts een schilletje om de ziel heen, dat er af valt en verdwijnt als we dood gaan. Ons lichaam is bestemd om te delen in de glorie die komt! “Het lichaam is gemaakt naar het beeld van God en bestemd om voor altijd te leven” (H. Paus Johannes Paulus II).

Door de eerste zonde (de zondeval) is er een breuk in de harmonie van ziel en lichaam. Hierdoor vergeten we vaak dat ons lichaam een tempel is, en vinden we niet meer de juiste balans die er tussen ziel en lichaam is. We mogen God verheerlijken in ons lichaam (1 Korintiërs 6,20).

2. Het huwelijk is een voorproefje van de hemel

Ieder van ons is gemaakt voor gemeenschap, omdat we uit Gemeenschap (die zelf-gevende liefde van de Heilige Drie-Eenheid) zijn geschapen. In de Heilige Drie-Eenheid is iedere Persoon een gave, waaruit nieuw leven komt. Het aardse huwelijk geeft al een voorteken van de eenheid, die we perfect in Gods Koninkrijk zullen ervaren. In het huwelijk is het de bedoeling dat de man een complete gave wordt voor de vrouw en dat de vrouw deze gave volledig ontvang. Hier ontstaat dan een eenheid, waaruit nieuw leven kan voortkomen. Met deze eenheid komen we heel dicht bij de liefdesband tussen de Drie-Eenheid, waaraan wij uiteindelijk mogen deelnemen. Het huwelijk hier op aarde geeft ons dus een glimp van de Liefde die nog moet komen!

3. God heeft lief

Het huwelijk laat vooral zien dat God liefheeft. We verlangen allemaal naar liefde, maar sta je er ook bij stil dat alleen God de bron van die Liefde is? In gebed kunnen we ons laten vervullen met deze Liefde van God! Het is een liefdesdialoog tussen een Vader en Zijn Zoon of Dochter. Je mag je helemaal laten opnemen in Zijn Liefde. Wanneer je beseft dat alleen Hij de bron van Liefde is, dan zal je ook steeds meer begrijpen wat de diepste betekenis van je leven is. Je zal meer begrijpen waarom en hoe ons lichaam is geschapen: om Gods liefde te beleven en uit te dragen!

Deze tekst is gebaseerd op teksten van Bill Donaghy, onderwijzer in de theologie van het lichaam.

 

Een aantal video’s van Bill Donaghy:

Een aantal quotes ter overweging:

“Zelfbeheersing is niet zozeer nodig omdat het lichaam slecht is – de waarheid is juist het omgekeerde. Het lichaam moet worden beheerst met eer en respect, omdat het de eer waardig is!”
– Heilige Paus Johannes Paulus II –

“Het lichaam openbaart de persoon. De wetenschap kan ons vlees onderzoeken tot in de details, zo ver als onze cellen en DNA. Maar het kan nooit de waarheid vervangen dat ons lichaam onszelf openbaart. Het lichaam geeft vorm aan ons innerlijk en onze unieke persoonlijkheid.”
– Heilige Paus Johannes Paulus II –

“Het lichaam alleen is in staat om zichtbaar te maken wat onzichtbaar is: het geestelijke en het goddelijke. Het is gemaakt om het in de eeuwigheid verborgen mysterie van God over te dragen in de zichtbare realiteit van de wereld, en er een teken van te zijn. “
– Heilige Paus Johannes Paulus II in Theologie van het lichaam 19.4 –

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!