O nee, de vastentijd begint bijna. Dat is wat ik denk de dagen voor Aswoensdag. Misschien zijn dit ook jouw gedachten. Of misschien ben jij wel heerlijk carnaval aan het vieren en ben je nog niet bezig met de vastentijd. De vastentijd kan een uitdaging zijn. Het is echter die worsteling met het vasten, waarin schoonheid ligt. Probeer deze veertigdagentijd niet te focussen op hoe goed of hoe slecht het vasten gaat, maar focus je op het groeien in vertrouwen in Jezus. Dan kan je ècht groeien in geloof.

 

Vasten

Het is goed om de komende 40 dagen te vasten op lekker eten. Daarnaast kun je vasten op andere zaken die jou van God afhouden. Denk aan het kijken van series en films of denk aan overmatig telefoongebruik. Als je hierin vast, kun je de tijd die je ermee vrijmaakt, besteden aan gebed.

Als het vasten niet goed gaat

Hoe reageer je echter, als het vasten niet goed gaat? Je zal momenten hebben dat het je niet lukt om dat snoepje te laten liggen of dat je toch weer een serie gaat kijken en daardoor geen tijd hebt voor gebed. Je zal momenten hebben dat je maar stopt met bidden, omdat je je niet kan concentreren. Juist in deze worsteling ligt schoonheid. Waarom? Juist deze momenten mag je in volledig vertrouwen aan Jezus geven. Je mag hierbij proberen om erop te vertrouwen dat Jezus van jou houdt, dat Hij jou helpt naar heiligheid. Als jij deze worstelingen aan Jezus geeft, kan Jezus deze gebruiken om jou echt te laten groeien in geloof.

 

Overgave

Als het vasten niet lukt, raak dan niet ontmoedigd. Als je 40 dagen lang alles goed doet en na Pasen er niet meer naar omkijkt, wat heb je dan bereikt? De veertigdagentijd is niet een ‘programma’ van 40 dagen, om na afloop weer terug te vallen in jouw oude gewoontes. Gebruik deze 40 dagen als een opstap om te groeien in vertrouwen. Zo kun je ook na Pasen blijven groeien in vertrouwen. Het is dit vertrouwen, waarin de weg ligt naar heiligheid. Laat dit het begin zijn van een nieuwe weg die je met God inslaat. Een weg van volledige overgave. De weg naar heiligheid.

 

“Wat ik verlang is […] om de hele wereld te leren dat er niets zo gemakkelijk, zo gewoon of zo toegankelijk is voor iedereen als heiligheid” (pr. De Caussade).

 

Klein worden

Door Zijn kruisdood en verrijzenis, heeft Jezus de poort naar de Hemel voor ons geopend. Hij heeft laten zien dat Hij bereidt is om ons telkens weer te vergeven, om een zee van genade over ons uit te storten, mits wij dit toelaten. Het is volgens de H. Thérèse, “vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons naar de liefde leidt” (uit een brief van 1896) en het is liefde waarvoor Jezus voor jou is gestorven. De liefde is alles.

 

Hoe kleiner wij zijn, hoe meer open wij zijn voor Gods liefde. Maak je klein en besef dat jij niets kan zonder Jezus. Vertrouw volledig op Hem. “Hij antwoordde mij: “Je hebt genoeg aan Mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen”. Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen”. 2 Cor. 12, 9.

 

Gebruik jouw zwakheden

De reden dat je nog niet dicht bij God staat, is het feit dat je nog niet volledig op God vertrouwt. Dat is de kern. Probeer daarom deze vastentijd niet louter te focussen op het vasten, maar leg je focus juist op die momenten dat je worstelt met vasten. Leg je focus ook op die momenten dat je zondigt. Breng deze momenten naar Jezus. Wees nederig, maar ga in volledig vertrouwen naar Hem. Als het vasten niet lukt of als je zondigt, verstop je dan niet voor Jezus, zoals Adam deed. Ga naar Jezus toe! ‘Maak gebruik van jouw tekortkomingen, door je onder te dompelen in nederigheid, jouw vertrouwen te vergroten en jezelf te storten in de zee van genade’ (‘I believe in Love’, fr. Jean D’Elbee).

 

Als je naar Jezus toegaat in gebed, zeg dan: ‘Ik weet dat ik het niet alleen kan, Jezus. Ik kies ervoor om op U te vertrouwen. U kunt mij heiligen’. Ook al geloof je misschien zelf niet helemaal wat je zegt, het gaat erom dat je op Jezus wilt vertrouwen. Daarom blijf je het tegen Jezus zeggen. Het gaat om die gezindheid van de ziel. ‘Heiligheid is een gezindheid van de ziel, bezield met genade’ (‘I believe in Love’, fr. Jean D’Elbee).

 

Eén van mijn favoriete quotes van de H.Thérèse van Lisieux:

“We zitten in een eeuw van uitvindingen: nu hoef je niet eens meer de moeite te nemen om de treden van een trap te beklimmen; in de huizen van de rijken worden ze vervangen door een lift. Ik zou ook graag een lift vinden om me naar Jezus te brengen, want ik ben te klein om de ruwe trap van volmaaktheid te beklimmen. […] De lift die mij naar de hemel moet brengen zijn Uw armen, o Jezus! Daarvoor hoef ik niet te groeien; integendeel, ik moet klein blijven, kleiner en kleiner worden” (autobiografie H. Therese, 244).

 

Tot slot

Kortom, laat vertrouwen deze vastentijd de leidende rol spelen. Geef Jezus de blijdschap dat Hij aan jou mag laten zien waarom Hij voor jou is gestorven en verrezen. Hij heeft voor jou de kruisdood ondergaan, zodat jij al jouw tekortkomingen in volledig vertrouwen aan Hem kan geven! Zodat jij je kan storten in de zee van Zijn genade! Alleen door Gods hulp kan jij naar Hem toegroeien. Alleen door Gods hulp kan jij heilig worden en delen in het volmaakte geluk! Geef Hem jouw vertrouwen! Dan kan jij samen met Jezus Zijn verrijzenis vieren.

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!