Een tijdje geleden sprak ik met iemand over Maria. Deze persoon is protestants en ‘had niet zoveel met Maria’. Hij zei: ‘Ik houd wel van Maria, maar tot op een bepaalde hoogte. Je moet niet te veel van Maria houden’. Kan je eigenlijk wel ‘te veel’ van Maria houden? Als ik kijk naar de Traditie van de Kerk en als ik spreek uit eigen ervaring, dan kan ik zeggen: ‘Ik vind van niet’! Ik nodig jou juist uit om jezelf toe te wijden aan Maria. Een toewijding aan Christus, door Maria.

 

Liefde voor Maria

Op het moment dat ik sprak met mijn protestantse broeder, merkte ik dat hij niet veel ontzag had voor Maria. Dat raakte mij. Ik vond het gek dat het mij zo raakte, want ik hoor wel vaker, vooral van protestantse broeders en zusters, dat zij niet veel om Maria geven. Toch merkte ik deze keer dat het mij wat deed. Het was -bedacht ik mij later- een paar weken nadat ik mijzelf had toegewijd aan Maria. Ik merkte dat mijn liefde voor Maria sindsdien gegroeid is. In het dagelijks leven probeer ik nu meer Maria’s voorbeeld te volgen. Dat zorgt ervoor dat ik door de dag heen meer aan de Heer denk. Ook merk ik een verandering in de communiegang. Iedere keer voordat ik ter communie ga, bid ik tot Maria. Ik merk dat ik bewuster ter communie ga. Ik kan mij beter focussen op Jezus Zijn liefde.

 

Maria is jouw moeder

Als ik met anderen over Maria praat, dan ben ik dankbaar dat ik Maria mijn moeder mag noemen. Ik mag haar mijn moeder noemen, omdat Jezus haar aan mij heeft gegeven, toen Hij aan het kruis hing: ‘Toen Jezus Zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.” Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie daar uw moeder.” En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis’ Joh. 19, 26-27.

Maria is de moeder van de Kerk. Zij mag ook jouw moeder zijn. Op de momenten dat je het moeilijk vindt om met Jezus te praten, praat dan met Maria. Zij is niet God, maar zij is, net zoals wij, mens. De drempel om je toevlucht te nemen tot Maria is lager. Maria zal je leiden naar Jezus, op de momenten dat jij zelf het moeilijk vindt om Hem te vinden.

 

Bidden met Maria

Er is geen mens die meer van God houdt dan Maria. Daarom kunnen wij van Maria leren om God lief te hebben. Kijk naar Maria haar leven: uit haar liefde voor God heeft Maria Gods plan voor haar leven omarmd. Maria zei hierbij: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar Uw Woord’ (Lucas 1, 38). Maria antwoordde God met nederigheid en gehoorzaamheid. Daarnaast vertrouwde Maria op God, ook in al haar moeilijkheden. Denk aan de vlucht naar Egypte of het moment dat Maria’s Zoon wordt gemarteld en gekruisigd. Wij mogen Maria vragen om God net zoveel lief te hebben als zij. Welke weg je in jouw leven ook bewandelt, Maria is de kortste weg naar God. Daarom is het belangrijk om tot Maria te bidden.

Als Jezus Zijn moeder aanspreekt met ‘vrouw’, zoals in Johannes 19 hierboven, betekent dit niet iets neerbuigends. ‘Vrouw’ heeft een grote betekenis in de Bijbel. Dit woord laat ons zien waarom het zo belangrijk is om je te richten op Maria. Maria is de ‘vrouw’, van wie haar kroost (Jezus) de kop van de slang zal bedreigen (Gen 3, 14-15). Maria is de nieuwe Eva. Door Maria ‘vrouw’ te noemen, noemt Jezus haar de ‘nieuwe vrouw’, de geestelijke moeder van iedereen. Zij wordt de moeder van iedere discipel, van iedere persoon die Jezus volgt. Naast het geven van zijn eigen leven, heeft Jezus ons een ander geschenk gegeven: zijn eigen moeder als onze metgezel. Dus door Maria ‘vrouw’ te noemen, geeft Jezus juist eer aan Maria.

 

In 1 Timotheus 2, 5 staat dat Jezus de enige middelaar is tussen God de Vader en de mensen. Hiermee wordt bedoeld dat Jezus de enige is die zonden kan vergeven. Dat kan een mens niet doen. Maria dus ook niet. Dit betekent niet dat wij geen middelaars kunnen zijn, zij het niet op een andere manier. God vraagt ons om voor elkaar te bidden (Jacobus 5, 16). Jij bidt misschien ook wel eens voor anderen. Jij bent dan als het ware een ‘middelaar’ voor de personen waar jij voor bidt. Jij vraagt God bijvoorbeeld om de personen waarvoor jij bidt, kracht te geven. Op die manier kun je ook Maria vragen om voor jou te bidden. Als jij tot Maria bidt, dan bid je niet op de manier zoals je bidt tot God. Als je je tot Maria richt, dan vraag je Maria om voor jou te bidden, om een ‘middelaar’ te zijn tussen jou en God. In die zin bidden wij niet ‘tot’ Maria, maar bidden wij ‘met’ haar.

 

Alles in Maria’s handen

Met de toewijding aan Maria leg je alles wat je bezit -je aardse en je hemelse bezittingen- in Maria’s handen. Zij mag erover beschikken. Zij bidt voor jou en biedt jouw goede werken aan bij de Heer. Beschouw het als volgt: jij bent een arme, die een geschenk aan de Koning wilt geven. Jij hebt echter niets anders dan een appel. De koningin (Maria) zal deze appel voor jou op een mooie gouden schaal leggen en het versieren. Zij brengt jouw geschenk bij de Koning. Zo zal Maria al jouw gebeden, jouw goede werken en jouw offers nog mooier maken en deze bij Jezus brengen. Zoals Jezus door Maria in de wereld gekomen is, zo mogen ook wij door Maria bij Jezus komen.

 

Maria wijst nooit naar haarzelf

Maria wijst altijd naar Christus. Tijdens verschillende erkende verschijningen van Maria, zoals in Lourdes en Fatima, wees Maria bijvoorbeeld altijd naar de Heer en nooit naar haarzelf. Zij wil dat jij Jezus en Zijn liefde voor jou leert kennen. Daarom zal je, door steeds meer van Maria te houden, steeds meer van Christus houden en op Hem gelijken.

 

Voorbereiding op toewijding

De heilige Louis-Marie Grignion de Montfort heeft een voorbereiding op de toewijding aan Christus door Maria geschreven. Via deze voorbereiding kun je jezelf toewijden aan Christus, door Maria. Een andere mooie voorbereiding, met zowel teksten van de heilige Montfort, als de heilige paus Johannes Paulus II  en de heilige Teresa van Calcutta, is het boek ’33 Days to morning glory’ van Fr. Michael Gaitley. Na 30 dagen voorbereiding kun je jezelf toewijden. Het is mooi om deze toewijding te doen op een feestdag van Maria of vlak na de Mariamaand. Vervolgens kun je ieder jaar deze toewijding hernieuwen. Je kunt zelfs iedere dag een kort gebedje van toewijding aan Maria bidden, om jezelf te herinneren aan de consecratie. De heilige JP II deed dit bijvoorbeeld iedere dag!

En Maria sprak: ‘Met heel mijn hart roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om God, mijn redder; want Hij heeft omgezien naar Zijn dienares in haar geringheid. Voortaan prijzen alle generaties mij zalig, want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan’ Lucas 1, 46-50

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!