STEUN ONS

Wij organiseren workshops en retraites waarbij wij onkosten maken. De meeste deelnemers zijn jonge vrouwen die meestal zelf nog geen inkomen hebben en dus niet veel kunnen bijdragen. Daarom zijn wij afhankelijk van giften. Elke gift, groot of klein, is een steun! U kunt ons project steunen middels een bijdrage, welke u kunt overmaken op ons rekeningnummer.

NL95 TRIO 0391 0966 05

t.n.v. Stichting Gift4Family’s o.v.v. Gift.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun!