Pornografie – een onderwerp waarover vooral wordt gezwegen. Daar praat je niet over. Nee, gewoon niet. En als vrouwen hoeven we er niet over te praten, want het zijn alleen de mannen die hier problemen mee hebben. En toch denk ik dat het wél  belangrijk is om hierover te praten. Want het vernietigt relaties en huwelijken, het leidt tot ernstige verslavingen en vele andere psychische problemen.

Twee redenen om wél over pornografie te praten

  1. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen strijden met pornografie. Veel onderzoeken wijzen uit dat het ook onder vrouwen een probleem is, en misschien juist des te erger, omdat dit ontkend of genegeerd wordt.
  2. Wij kunnen de mannen helpen, door beter te begrijpen wat pornografie met ze doet, en door te begrijpen waarom pornografie slecht is.

Dus, daarom een blog die je hopelijk gewoon aan het denken kan zetten. Maar eerst wil ik je zeggen, alsjeblieft laat dit geen nieuwsgierigheid in je opwekken om op te zoeken wat het is, hoe het er uit ziet, etc. Want het maakt ons kapot. Waarom?

Pornografie laat te weinig zien

Er is een quote van de Heilige Paus Johannes Paulus II die het hele probleem van pornografie goed samenvat: “Het probleem met pornografie is niet dat het teveel laat zien, maar juist dat het te weinig laat zien.”

En dit is inderdaad precies het probleem.

Eerst is het belangrijk om te erkennen dat elke mens een intrinsieke waardigheid en goedheid heeft! Elke mens is lichaam en ziel. En het lichaam is goed en mooi, want God heeft het geschapen, en houdt het constant in bestaan. En, God is zelf mens geworden, in Jezus. Hij had een lichaam. Dit laat zien hoe mooi en goed ons lichaam is! Het probleem met pornografie is dat het lichaam apart wordt gezien van de ziel, van de hele persoon. Het lichaam wordt puur als object voor lust gebruikt. En daarom laat het, zoals de Paus zegt, niet teveel zien, maar veel te weinig, het laat alleen een lichaam zien van een persoon, als object. Terwijl het lichaam bedoeld is om de hele persoon te laten zien.

Wij zijn geschapen om een zelf-gave te zijn voor de ander, dat is ware liefde! Christus geeft ons hier het perfecte voorbeeld van, in de Heilige Eucharistie, wanneer Hij zegt: “Dit is Mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.” (Lucas 22:19) In pornografie wordt gezegd: “ik wil alleen jouw lichaam om mijn verlangens te bevredigen”. Er is dus geen sprake van geven maar van toe-eigenen, er is geen sprake van liefde.

Pornografie heeft een negatieve invloed op relaties en huwelijken
Pornografie heeft ook negatieve gevolgen voor relaties en het huwelijk. Want door pornografie worden er bepaalde en verkeerde verwachtingen geschept, wat kan leiden tot het volgende: (1) diegene die kijkt naar pornografie verwacht een zogenaamd ‘perfect’ lichaam, en verwacht alleen bevrediging; (2) Er is de angst om niet goed genoeg te zijn voor de ander, om niet te kunnen voldoen aan datgene wat men heeft gezien bij het kijken van pornografie.

Er is dus geen sprake van zelf-gave meer, wat juist precies de kern is van seksualiteit. Binnenkort hier meer over in een andere blog.

Pornografie werkt verslavend
Pornografie is verslavend omdat er endorfine in ons brein vrijkomt wanneer we ernaar kijken. Deze endorfine geeft een gevoel van geluk, tevredenheid, bevrediging. En er worden neurologische paden in ons brein aangemaakt, op dezelfde manier als bij een alcohol of drugsverslaving, waardoor er een verslaving ontstaat. Maar, dit betekent niet dat je er niet vanaf kunt komen. Er is hoop!

Wat te doen

Als je zelf worstelt met pornografie

  • Spreek er met iemand over. Want zolang iets onuitgesproken, in het duister blijft, is het moeilijker om er eerlijk over te zijn. En dat is precies wat de duivel wil, dat we er niet over spreken, en er maar in ons hoofd mee blijven zitten. Dus zoek een goede vriend, geestelijk begeleider, ouder, die je vertrouwt en tegen wie je het kunt uitspreken.
  • Ga naar de biecht! Gods vergeving is oneindig! Als we gaan biechten dan vergeeft Hij ons direct, en door de biecht ontvangen we kracht om de verslaving keer op keer te overwinnen.

Anderen helpen

  • Ten eerste kunnen wij anderen helpen om ons te respecteren, en om ons niet te zien als lustobject, maar als onze hele persoon. Dit kunnen wij doen in ons spreken, in hoe wij omgaan met anderen, voornamelijk met mannen, in onze manier van kleden, etc.
  • Luister naar anderen. Oordeel niet wanneer iemand jou vertelt dat hij/zij verslaafd is aan pornografie. Luister eerst naar ze, toon medeleven. En ga dan samen met hen op zoek naar hulp. Spreek wel altijd de waarheid! Vertel dat pornografie niet goed is, dat het ons beschadigt.
  • Als jouw vriend/vriendin worstelt met pornografie, dan kan je hem/haar ook helpen door ten eerste te verwachten dat hij/zij stopt, maar wees hierbij ook liefdevol en geduldig! It takes time! Maar geloof in de persoon dat hij/zij kan stoppen, want dan geef je die persoon zijn/haar zelfvertrouwen terug.

Dus, mannen en vrouwen, laat ons opstaan en elkaar helpen en bemoedigen om afstand te houden van pornografie! Samen kunnen we eraan werken om de seksualiteit in liefde, zuiverheid en zelf-gave te beleven en niet als lust. Daar hebben we wel de hulp van Gods genade bij nodig! Zonder Hem kunnen we niets!

Bronnen – praktische hulp en voor meer informatie:

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!