In de Katholieke Kerk houden we van feesten. Goed nieuws: er zijn heel wat dagen waarop we speciaal Onze Lieve Vrouw vieren. Dat kan een gebeurtenis zijn waarin zij een grote rol speelde of een van Maria’s eigenschappen die extra in het licht wordt gezet.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoogfeesten, feesten en gedachtenissen. We lijsten ze even op:

Hoogfeesten:

 1. 1 januari: Maria, Moeder van God
  Op de eerste dag van het jaar vieren we dat Maria de Moeder is van God. (Hier kan je er meer over lezen.)
 2. 25 maart: Maria Boodschap
  9 maanden voor Kerstmis, vieren we dat Maria bezoek krijgt van de Engel Gabriël die haar vertelt dat ze zwanger zal worden van Jezus.
 3. 15 augustus: Maria Tenhemelopneming
  Op deze dag vieren we dat Maria met lichaam en ziel in de Hemel werd opgenomen door God. Daar zou ze voortaan heel dicht bij Hem zijn, net zoals ze tijdens Jezus’ leven op aarde altijd dicht bij Hem was. (Hier kan je er meer over lezen.)
 4. 8 december: Onbevlekte Ontvangenis
  9 maanden voor het feest van Maria Geboorte, vieren we dat Maria zonder de erfzonde was vanaf de conceptie. (Hier kan je er meer over lezen.)

Feesten:

 1. 2 februari: Lichtmis of Opdracht van de Heer in de tempel
  Zoals elk eerstgeboren joods jongetje wordt Jezus door Jozef en Maria opgedragen aan God. De hogepriester Simeon, die Jezus opdraagt, voorspelt dat Jezus veel zal moeten lijden, dat er velen tegen Hem in opstand zullen komen. Ook Maria zal veel moeten lijden voor haar Zoon.
 2. 31 mei: Maria Bezoek
  Op de laatste dag van de Mariamaand, vieren we dat Maria bij haar zwangere nicht Elisabeth aankomt en met grote vreugde wordt ontvangen. De Engel Gabriël had aan Maria verteld dat ook Elisabeth zwanger was, Maria ging naar haar toe om te helpen. Elisabeth roept uit ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.’ Wat daarop volgt, is het bekende Magnificat-gebed.
 3. 8 september: Maria Geboorte
  Op 8 december vieren we hoe Maria onbevlekt in de schoot van haar moeder begint te groeien. Negen maanden later is dus de feestdag van haar geboorte.

Gedachtenissen: zo zijn er heel veel, afhankelijk van plaats tot plaats. We geven er nog een paar mooie mee:

 1. 11 februari: Onze Lieve Vrouw van Lourdes
 2. 13 mei: Onze Lieve Vrouw van Fatima
 3. Zaterdag na het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus: Onbevlekt hart van Maria
 4. 7 oktober: Onze Lieve Vrouw van de rozenkrans
 5. 12 december: Onze Lieve Vrouw van Guadalupe

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!