Bekijk hier een voorbeeld van een Lectio Divina.

 

Wat is lectio divina

Letterlijk betekent lectio divina “Goddelijke Lezing”. Het is een vorm van biddend Bijbellezen die al eeuwenlang wordt toegepast. In dit artikel willen we je uitleggen wat lectio divina is zodat je het zelf ook kunt proberen.

“Lectio divina is werkelijk in staat om de gelovigen de schat van het Woord van God te ontsluiten, maar ook de ontmoeting tot stand te brengen met de Christus, het levende goddelijke Woord.”
Bisschoppensynodes, Boodschap van de Synodevaders aan het volk van God n.a.v. de Synode over het Woord van God (24 okt 2008)

Deze vorm van bidden kun je alleen doen, maar ook in een groep. Lectio divina bestaat globaal uit 4 fasen, meestal in de volgorde zoals hieronder.

Voordat je begint

Het is belangrijk om je te beseffen dat deze fasen geen checklist zijn die je doorloopt. Het gebed is een gave van God: dat vraagt om een houding van ontvangen. Het helpt daarbij om een comfortabele en rustige plek te zoeken om te bidden, waar je zo min mogelijk gestoord of afgeleid wordt. Zorg ervoor dat je een Bijbel bij de hand hebt. Het kan ook fijn zijn om een boekje of blaadje bij je te hebben om aantekeningen te maken.

Dan heb je natuurlijk een Bijbeltekst nodig om te gaan overdenken. Je kunt zelf een passage kiezen, maar je kunt je ook laten leiden door de lezing van de dag [link]. Zorg er in elk geval voor dat de tekst niet te lang is (maximaal 15 regels). Het doel is immers niet om zo veel mogelijk te lezen, maar om echt te luisteren naar Gods Woord.

Neem vervolgens de tijd om tot rust te komen. Maak het stil in je hart en maak ruimte voor God. Besef je dat je deze tijd aan God wilt geven om dichter bij Hem te komen. Vraag in het bijzonder de Heilige Geest om je te helpen en te leiden bij de lectio divina.

De 4 fasen van lectio divina

1. Lectio (lees)

Lees de tekst die je hebt uitgekozen. Het kan helpen om dit hardop te doen wanneer dit kan. Soms is het fijn om de tekst nog een tweede keer te lezen.

2. Meditatio (mediteer)

Sta stil bij de tekst: is er een woord of een zin die je opvalt? Probeer geen analyse van de tekst te maken, maar te luisteren naar het Woord van God. Wat wil deze Bijbeltekst jou zeggen? Geef de Heilige Geest de ruimte om je te helpen luisteren en ontvangen. Als je afgeleid raakt, keer dan weer terug naar de tekst en begin weer bij wat jou opviel.

3. Oratio (bid)

Praat met God. Wat wil jij Hem antwoorden? Laat je hart spreken. Al je gedachten, vragen, zorgen, twijfels en hoop mag je bij hem brengen.

4. Contemplatio (overdenk)

Wees stil in Gods aanwezigheid. Laat je eigen gedachten los en laat God tot je spreken. Overdenk welke bekering van geest, hart en leven Hij van jou vraagt.

“Indien u tijdens de lectio voor een gesloten deur staat, klop dan en de portier van wie Jezus heeft gezegd: ‘De deurwachter zal deze voor hem opendoen’, zal u opendoen. Zoek door u zo toe te leggen op de lectio divina: eerlijk en met een onwankelbaar vertrouwen op God de betekenis van de goddelijke Schriften die daarin overvloedig verborgen is. U moet er echter geen genoegen mee nemen te kloppen en te zoeken: om de dingen van God te begrijpen is de oratio absoluut noodzakelijk. Juist om ons hiertoe aan te sporen heeft de Heiland ons niet alleen gezegd: ‘Zoekt en gij zult vinden’ en ‘Klopt en er zal u worden opengedaan’, maar Hij heeft eraan toegevoegd: ‘Vraagt en ge zult verkrijgen’”.”

Van Origenes van Alexandrië, Brief aan Gregorius, Epistola ad Gregorium Thaumaturgum. 3: PG 11, 92

Voorbeeld

Wil je deze vorm van gebed eens proberen? Hier vind je een voorbeeld van een tekst voor een lectio divina met bijpassende vragen om je op weg te helpen. Je mag natuurlijk ook zelf een tekst kiezen en aan de slag gaan!

 

Bekijk hier een voorbeeld van een Lectio Divina.

Tot slot

Lectio divina is geen vast stappenplan of instructiehandleiding. Wees geduldig, geef God de ruimte om in je te werken. Neem een voorbeeld aan de Heilige Maria.

Als je een vast moment vindt om lectio divina te doen (bijvoorbeeld elke week, of zelfs elke dag), dan zul je zien dat God je leidt tot actio (handelen) en dat het vrucht gaat dragen in jouw dagelijks leven.

Bronnen:

  • Dei Verbum – Over de Goddelijke openbaring
  • Bisschoppensynodes, Boodschap van de Synodevaders aan het volk van God n.a.v. de Synode over het Woord van God (24 okt 2008)
  • Verbum Domini, Apostolische postsynodale exhortatie over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk door Paus Benedictus XVI, paragrafen 86-87

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!