Er zijn heel wat leerstellingen in de Kerk over Maria die we geloven omdat deze door een hele groep geleerde mensen onderzocht zijn. Deze leerstellingen worden dogma’s genoemd. Het zijn grote theologen en kerkleiders die hier onderzoek naar hebben gedaan, geleid door de Heilige Geest. Ze zijn niet letterlijk in de Bijbel terug te vinden, maar gebaseerd op openbaringen, aanwijzingen uit de Bijbel en ingevingen van de Heilige Geest tijdens onderzoeken.

Er zijn vier Mariale dogma’s:

 1. Maria, Moeder van God
  We weten allemaal dat Maria de moeder was van Jezus, maar dit dogma leert ons dat Maria ook de moeder van God is. God is zowel God als mens, maar toch is Hij één persoon. Zo is Maria dus niet alleen de moeder van Jezus, maar ook van God (aangezien zij volkomen één zijn).
 2. Maria’s maagdelijkheid
  De maagdelijkheid van Maria verwijst allereerst naar het feit dat Maria maagd is gebleven toen ze Jezus in haar moederschoot ontving. ‘Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest.’ (Matteüs 1, 18) Maria werd niet zwanger van Jozef, wel van de Heilige Geest. Ze droeg dus wel een Kind in haar schoot, maar verloor haar maagdelijkheid niet omdat ze niet echt gemeenschap had met een man. Dit dogma vertelt ons daarnaast dat Maria ook na Jezus’ geboorte altijd maagd is gebleven. Ze heeft zich altijd helemaal toegewijd aan haar rol als Moeder van Jezus. Jozef en Maria hielden heel veel van elkaar en Maria was ook een ontzettend toegewijde vrouw voor Jozef. Jozef vond haar lichaam zo heilig omdat het Jezus had gedragen, dat hij die heiligheid respecteerde en zuiver liet.
 3. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria
  Dit dogma vertelt ons dat Maria vanaf de conceptie, vrij was van de erfzonde (we worden allemaal geboren met een neiging tot zonde, als gevolg van de zondeval van Adam en Eva) door Gods genade en om haar voor te bereiden op de komst van Jezus in haar. We geloven dus dat Maria nooit gezondigd heeft, nooit een fout gemaakt omdat God haar die genade heeft geschonken. Hij wilde het allerbeste voor Zijn Zoon en heeft Maria daarvoor uitgekozen. Maria heeft dit aan een klein meisje, Bernadette, verteld toen ze aan haar verscheen in Lourdes. Ze zei letterlijk: ‘Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.’
 4. Maria Tenhemelopneming
  Maria werd in de Hemel opgenomen. Omdat ze vrij was van erfzonde, was ze ook vrij van het gevolg van de gebroken natuur, dat ons lichaam scheidt van onze ziel bij het doodgaan. Er is een groot verschil tussen de Hemelvaart van Jezus en de Tenhemelopneming van Maria. Jezus ging naar de Hemel, Hij deed het Zelf. Maria werd met lichaam en ziel in de Hemel opgenomen door de kracht en genade van God. Hierover staat er niets in de Bijbel, maar het werd als ‘goddelijk geopenbaard’ verklaard, als gevolg van haar goddelijk Moederschap. We weten niet hoe het gebeurde, maar we mogen wel geloven dat zij na haar leven op aarde nu in de Hemel naast haar Zoon is. Daar doet ze nu precies hetzelfde als wat ze hier deed: mensen bij Jezus brengen.

Bron van de dogma’s.

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!