‘God is liefde. In zichzelf beleeft Hij een mysterie van gemeenschap en van liefde. Als God het mens-zijn van de man en vrouw naar zijn beeld schept, prent Hij hen ook de roeping tot liefde en gemeenschap in, evenals het vermogen ertoe en de verantwoordelijkheid ervoor.’ (2331)

‘De seksualiteit waardoor man en vrouw zich aan elkaar geven door de eigen en exclusieve huwelijksdaden, is niet een zuiver biologisch gegeven, maar raakt de menselijke persoon in zijn diepste intimiteit. Ze is alleen echt menselijk, als ze een integrerend deel uitmaakt van de liefde waardoor man en vrouw zich tot de dood geheel aan elkaar binden.’ (2361)

Dit stukje is een duidelijke reden waarom de kerk zegt dat seksualiteit alleen binnen het huwelijk hoort. Het is zo intiem, dat het eigenlijk gewoon niet past buiten zo’n levenslang commitment. In het huwelijk is de liefde echt gevend en is er geen sprake meer van nemen.

Waarom wachten – Wederzijdse gave
Soms is het heel moeilijk om jezelf nog niet fysiek aan elkaar te geven, wanneer je nog niet getrouwd bent. Zeker als je verloofd bent en het huwelijk al voor de deur staat; of wanneer je gewoon al heel lang samen bent en elkaar goed kent. Toch adviseert de kerk om te wachten tot het huwelijk. Want bij dat sacrament geef je jezelf helemaal aan elkaar. Seks is de uiting van die belofte. Als je de uiting al eerder doet dan je de belofte maakt lieg je eigenlijk met je lichaam

Een reden waardoor het extra lastig is, is door de maatschappij waarin we leven. Seksualiteit wordt gezien als een biologisch gegeven, waarbij het schenken van leven, de intimiteit en heiligheid ervan wordt geschieden. Er wordt gedacht dat je recht hebt op seks. Men is gericht op het eigen plezier. Natuurlijk is er ook bij seksualiteit plaats voor plezier, maar als je daar alleen op gericht bent mis je de essentie: namelijk het geven van jezelf aan de ander, in volledige liefde.

Vanwege de grootsheid van de seksualiteit gaat de kerk er zo voorzichtig mee om. De kerk probeert ons ervan te behoeden om alleen voor het tijdelijke eigen plezier te gaan. De kerk wil het beste voor ons, net zoals een moeder het beste wil voor haar kinderen!
Seksualiteit is een van de sterkste uitingen van liefde: helemaal één worden met elkaar. Als dit op een zuivere, gevende manier beleefd wordt, is dit een manier waarop wij op God lijken. De gemeenschap is namelijk een karaktereigenschap van God.

De daden waardoor de echtgenoten in kuise intimiteit één worden zijn eerzaam en waardig.
Als zij op een werkelijk menswaardige wijze beleefd worden, betekenen en begunstigen zij de
wederzijdse gave waardoor beide echtgenoten elkaar verrijken in vreugde en erkentelijkheid.’
(2362)

Hier wordt gesproken over die wederzijdse gave, waardoor we echt gericht kunnen zijn op de behoeften van de ander. Nadat je je gegeven hebt aan elkaar in het huwelijk, past ook de uiting van seks met het lichaam erbij. Zo maken we de ander gelukkig met de gave van onszelf, in plaats van alleen maar onszelf een pleziertje te doen. Wat weegt zwaarder?

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!